Tải Phần Mềm Reset Máy In HP

844 lượt xem

Tìm hiểu về phần mềm để reset máy in HP và các phiên bản firmware tương thích với nó. Dựa trên thông tin bạn đã cung cấp, có vẻ như bạn đang quan tâm đến việc reset các máy in HP khác nhau và các phiên bản firmware tương thích và phiên bản firmware mà bạn cần hạ xuống để sử dụng phần mềm reset.

Dựa trên danh sách bạn đã đưa ra, có nhiều dòng máy in HP khác nhau, và bạn có thể sử dụng phần mềm reset tương ứng với từng dòng máy. Phiên bản firmware tương thích và phiên bản firmware cần hạ xuống có thể thay đổi tùy theo từng dòng máy.

Tìm hiểu về phần mềm để reset máy in HP và các phiên bản firmware

Tổng hợp phần mềm khóa chip máy in HP, dùng phần mềm reset vĩnh viễn máy in HP thì chúng ta có thể xóa bỏ chip mực, máy in hết mực thì đổ mực là xong. Xóa bỏ hoàn toàn lỗi mực : Very Low Toner.Reset chip mực máy in HP, Cách tắt chíp máy in HP
Phần mềm reset HP
Reset máy in HP
Cách reset máy in HP
Máy in HP báo lỗi install toner cartridge
Máy in HP báo lỗi Very Low Toner

Để sử dụng phần mềm reset, bạn nên thực hiện các bước sau:

  1. Tải phần mềm reset tương ứng với dòng máy in HP của bạn từ liên kết tải về.
  2. Sau khi tải về, làm theo hướng dẫn đi kèm để cài đặt phần mềm trên máy tính của bạn.
  3. Kết nối máy in HP với máy tính và chạy phần mềm reset.
  4. Theo dõi hướng dẫn trên giao diện phần mềm để thực hiện quy trình reset. Điều này có thể bao gồm việc hạ xuống phiên bản firmware của máy in.

Lưu ý rằng việc sử dụng phần mềm reset có thể không được hỗ trợ hoặc được khuyến nghị bởi HP, và có thể làm mất bảo hành hoặc gây ra các vấn đề khác với máy in của bạn. Hãy thận trọng khi sử dụng phần mềm này và đảm bảo bạn hiểu rõ tác động của việc reset máy in lên thiết bị của bạn.

– Tổng hợp phần mềm khóa chip máy in HP, dùng phần mềm reset vĩnh viễn máy in HP thì chúng ta có thể xóa bỏ chip mực, máy in hết mực thì đổ mực là xong. Xóa bỏ hoàn toàn lỗi mực : Very Low Toner.

Download Phần Mềm Reset Máy In HP Very Low Toner

– Để download phần mềm này chúng ta cần phải lấy thông tin về máy in: serial, version, crum.

– Hướng dẫn cách lấy thông tin serial, version, crum:

– Download Phần mềm UVCVIEW để kiểm tra serial máy in: UVCVIEW Free Download

– Download Phần mềm kiểm tra Firmware Version + Crum: Check Firmware Version Crum

– Để download phần mềm này chúng ta cần phải lấy thông tin về máy in: serial, version, crum.

– Hướng dẫn cách lấy thông tin serial, version, crum:

– Download Phần mềm UVCVIEW để kiểm tra serial máy in: UVCVIEW Free Download

– Download Phần mềm kiểm tra Firmware Version + Crum: Check Firmware Version Crum

Tên Máy In HP Firmware Version Tương Thích Firmware Version Phải Hạ Xuống Link Download Hướng Dẫn
Reset HP 408DN V4.00.01.18, V4.00.01.20, V4.00.01.21 V4.00.01.23, V4.00.01.24, V4.00.01.25, V4.00.01.28 Download Xem ngay
Reset HP 432FDN V4.00.01.18, V4.00.01.20, V4.00.01.21 V4.00.01.23, V4.00.01.24, V4.00.01.25, V4.00.01.28 Download Xem ngay
Reset HP 150A V3.82.01.01, V3.82.01.02, V3.82.01.06, V3.82.01.08 V3.82.01.10, V3.82.01.11, V3.82.01.12, V3.82.01.15 Download Xem ngay
Reset HP 150NW V3.82.01.01, V3.82.01.02, V3.82.01.06, V3.82.01.08 V3.82.01.10, V3.82.01.11, V3.82.01.12, V3.82.01.15 Download Xem ngay
Reset HP 178NW V3.82.01.02, V3.82.01.06, V3.82.01.07, V3.82.01.08 V3.82.01.10, V3.82.01.11, V3.82.01.12, V3.82.01.15 Download Xem ngay
Reset HP 179FNW V3.82.01.02, V3.82.01.06, V3.82.01.07, V3.82.01.08 V3.82.01.10, V3.82.01.11, V3.82.01.12, V3.82.01.15 Download Xem ngay
Reset HP 103A V3.82.01.01, V3.82.01.02, V3.82.01.08 V3.82.01.11, V3.82.01.15 Download Xem ngay
Reset HP 107A V3.82.01.01, V3.82.01.02, V3.82.01.08 V3.82.01.11, V3.82.01.15 Download Xem ngay
Reset HP 107R V3.82.01.01, V3.82.01.02, V3.82.01.08 V3.82.01.11, V3.82.01.15 Download Xem ngay
Reset HP 107W V3.82.01.01, V3.82.01.02, V3.82.01.08 V3.82.01.11, V3.82.01.15 Download Xem ngay
Reset HP 108A V3.82.01.01, V3.82.01.02, V3.82.01.08 V3.82.01.11, V3.82.01.15 Download Xem ngay
Reset HP 108W V3.82.01.01, V3.82.01.02, V3.82.01.08 V3.82.01.11, V3.82.01.15 Download Xem ngay
Reset HP 131A V3.82.01.01, V3.82.01.02, V3.82.01.08, V3.82.01.10, V3.82.01.11 V3.82.01.14, V3.82.01.15, V3.82.01.16, V3.82.01.20 Download Xem ngay
Reset HP 135A V3.82.01.01, V3.82.01.02, V3.82.01.08, V3.82.01.10, V3.82.01.11 V3.82.01.14, V3.82.01.15, V3.82.01.16, V3.82.01.20 Download Xem ngay
Reset HP 135R V3.82.01.01, V3.82.01.02, V3.82.01.08, V3.82.01.10, V3.82.01.11 V3.82.01.14, V3.82.01.15, V3.82.01.16, V3.82.01.20 Download Xem ngay
Reset HP 135W V3.82.01.01, V3.82.01.02, V3.82.01.08, V3.82.01.10, V3.82.01.11 V3.82.01.14, V3.82.01.15, V3.82.01.16, V3.82.01.20 Download Xem ngay
Reset HP 136A V3.82.01.01, V3.82.01.02, V3.82.01.08, V3.82.01.10 V3.82.01.11, V3.82.01.14, V3.82.01.15, V3.82.01.16, V3.82.01.17 Download Xem ngay
Reset HP 136NW V3.82.01.01, V3.82.01.02, V3.82.01.08, V3.82.01.10 V3.82.01.11, V3.82.01.14, V3.82.01.15, V3.82.01.16, V3.82.01.17 Download Xem ngay
Reset HP 136W V3.82.01.01, V3.82.01.02, V3.82.01.08, V3.82.01.10 V3.82.01.11, V3.82.01.14, V3.82.01.15, V3.82.01.16, V3.82.01.17 Download Xem ngay
Reset HP 137FNW V3.82.01.01, V3.82.01.02, V3.82.01.08, V3.82.01.10, V3.82.01.11 V3.82.01.14, V3.82.01.15, V3.82.01.16, V3.82.01.20 Download Xem ngay
Reset HP 133 V3.82.01.01, V3.82.01.02 V3.82.01.08, V3.82.01.10, V3.82.01.11, V3.82.01.14, V3.82.01.15, V3.82.01.16, V3.82.01.20 Download Xem ngay
Reset HP 138 V3.82.01.01, V3.82.01.02 V3.82.01.08, V3.82.01.10, V3.82.01.11, V3.82.01.14, V3.82.01.15, V3.82.01.16, V3.82.01.20 Download Xem ngay

Hướng dẫn Reset chip máy in HP hộp mực 107a – HP 107w

– Firmware version tương thích: V4.00.01.18, V4.00.01.20, V4.00.01.21.
1. Tắt máy in HP 432FDN.
2. Kết nối máy in tới máy tính bằng dây kết nối usb.
3. Giữ nút X (trước khi bật nguồn), sau đó nhấn bật nguồn (nhả nút nguồn ra trong khi vẫn giữ nút X), đến khi nào trên màn hình LCD của máy in báo “Download Mode Press Stop Key To Continues” thì nhanh tay nhả nút X ra sau đó nhấn vào nút X 1 lần nữa, lúc này trên màn hình LCD của máy in báo “Wait Image” là chúng ta đã vào được chế độ force mode của máy in.
4. Giải nén file phần mềm reset máy in HP đã tải về
5. Kéo file Fix…hd thả vào file usbprns2

reset chíp mực máy in HP 432FDN

6. Một màn hình đen xuất hiện, có nhiều chấm đen chạy sau đó biến mất (khoảng 10s).
7. Ngồi đợi 3-5 phút, máy in sẽ tự khởi động lại, sau khi khởi động lại thì tất cả các đèn khác sẽ tắt (chỉ còn mỗi đèn mực).
8. Đặt lệnh in –> máy in in 1 bản là sẽ hết lỗi đèn mực –> hoàn tất quá trình reset vĩnh viễn máy in

Thực thi “spi.exe

Khi thực hiện chương trình cấp trên, hãy tham khảo hướng dẫn
janela Ver Sistema Config, cấu hình lại, phông chữ thông tin, Nhật ký lỗi
Thông tin chi tiết về Cấu hình của Hệ thống và Thông tin bổ sung

Để cấu hình hệ thống của Janela, hãy mua
1 "Número de série da máquina"
2 "Phiên bản làm firmware"
3- CLIQUE DENTRO DAS INOFORMAÕES E ROLE COM O MOUSE
3 Không có phiên bản cuối cùng của "Phiên bản phần sụn" trong các tham số, có rất nhiều mẫu hoặc mẫu cũ
ấn tượng
Na Janela Thông tin rất thú vị
3 , vai trò của baixo và mua: Thông tin mực tỉnh táo ”
abaixo. : CRUM-xxxxxxxxxxx
Đây là số CRUM được đưa ra chính xác
Các mô hình này không có chip, không có dữ liệu về CRUM thông tin do mực in
Thông tin thống nhất về hình ảnh
(ví dụ: SL-M2875FD, WC3225DNI, v.v.

Như vậy là xong các bước reset tạm thời, các bước reset chip mực trên áp dụng cho máy in HP 107A, 107W, Cartridge 135a 135w 76A. Nếu có bất kì nguyên nhân hay lỗi nào khác liên quan đến dòng máy in này hãy gọi ngay cho Tiến Phát Computer để được hỗ trợ miễn phí nhé.

5/5 - (685 bình chọn)