Dùng thử trợ giúp có hướng dẫn

Công cụ trợ giúp có hướng dẫn của chúng tôi có thể giúp bạn thực hiện các bước để khắc phục sự cố.
Bắt đầu
Nếu cho rằng ai đó đã hack hoặc chiếm tài khoản của mình, bạn nên truy cập trang này để bảo vệ tài khoản. Chúng tôi sẽ yêu cầu bạn thay đổi mật khẩu và xem lại hoạt động đăng nhập gần đây.
Tài khoản của bạn có thể đã bị hack nếu bạn thấy:
 • Email hoặc mật khẩu đã thay đổi.
 • Tên hoặc ngày sinh đã thay đổi.
 • Có lời mời kết bạn gửi đến những người mà bạn không quen biết.
 • Tin nhắn gửi đi nhưng bạn không phải là người viết.
 • Có những bài viết không phải do bạn tạo ra.
Bạn cũng có thể cân nhắc các công cụ và bí quyết này để giữ an toàn cho tài khoản của mình. Bạn cũng có thể tìm hiểu cách tự bảo vệ mình trước phần mềm độc hại có khả năng ảnh hưởng đến tài khoản của mình.
Lưu ý: Nếu email liên kết với tài khoản Facebook đã thay đổi, bạn có thể hoàn tác. Khi email thay đổi, chúng tôi sẽ gửi tin nhắn đến tài khoản email trước cùng với một liên kết đặc biệt. Bạn có thể nhấp vào liên kết này để hoàn tác thay đổi email và bảo vệ tài khoản.
Tôi nghĩ tài khoản Facebook của bạn tôi đã bị hack.

Dùng thử trợ giúp có hướng dẫn

Công cụ trợ giúp có hướng dẫn của chúng tôi có thể giúp bạn thực hiện các bước để khắc phục sự cố.
Bắt đầu
Nếu bạn bè không vào được tài khoản do bị ai đó chiếm mất, hãy hướng dẫn họ đi đến phần Tài khoản bị hack trong Trung tâm trợ giúp để chúng tôi hỗ trợ. Họ cũng có thể truy cập trang này để bắt đầu bảo vệ tài khoản của mình.
Nếu bạn của bạn không đủ điều kiện sức khỏe và không dùng được Facebook, chúng tôi có thể giúp bạn xóa tài khoản của họ. Nếu người bạn đó có thể hồi phục sức khỏe, thì thay vì xóa, chúng tôi có thể vô hiệu hóa tài khoản. Như vậy, khi người này bình phục, họ có thể đăng nhập lại và mở lại tài khoản.
Nếu bạn bè qua đời, hãy báo cáo để tưởng nhớ trang cá nhân của họ. Khi được tưởng nhớ, tài khoản sẽ an toàn do không ai có thể truy cập.
Tài khoản mạo danh
Làm cách nào để báo cáo một tài khoản mạo danh?
Nếu bạn có tài khoản Facebook và muốn báo cáo ai đó đang giả danh bạn hoặc người khác mà bạn biết:
 • Truy cập trang cá nhân của tài khoản mạo danh
  • Nếu bạn không thể tìm thấy trang, hãy thử tìm kiếm tên được sử dụng trên trang cá nhân đó hoặc hỏi bạn bè xem họ có thể gửi cho bạn liên kết tới trang đó hay không.
 • Nhấp vào  trên ảnh bìa và chọn Báo cáo
 • Làm theo hướng dẫn trên màn hình về vấn đề mạo danh để gửi báo cáo
Nếu bạn không có tài khoản Facebook và muốn báo cáo ai đó đang giả danh bạn hoặc người khác mà bạn biết, vui lòng điền mẫu này.
Nếu bạn cho rằng tài khoản của mình đã bị hack, hãy tìm hiểu cách bảo vệ tài khoản.
Làm cách nào để báo cáo tài khoản hoặc Trang Facebook giả danh tôi hoặc một người khác?
Tài khoản và Trang mạo danh người khác là vi phạm Tiêu chuẩn cộng đồng của Facebook và chúng tôi không chấp nhận hành vi này. Hãy cho chúng tôi biết nếu nhìn thấy tài khoản mạo danh bạn, người mà bạn biết hoặc đối tượng của công chúng (ví dụ: người nổi tiếng, chính trị gia). Dù không có tài khoản Facebook, bạn vẫn có thể báo cáo với chúng tôi về tài khoản có khả năng mạo danh.
Để báo cáo ai đó mạo danh bạn hoặc người khác, trước tiên, hãy xác định bạn đang báo cáo trang cá nhân hoặc Trang.
Cách báo cáo trang cá nhân hoặc Trang
Nếu bạn có tài khoản Facebook và muốn báo cáo trang cá nhân hoặc Trang:
 • Đi đến trang cá nhân hoặc Trang của tài khoản mạo danh.
  • Nếu không tìm thấy, hãy tìm kiếm tên dùng trên trang cá nhân/Trang đó hoặc nhờ bạn bè gửi cho bạn liên kết đến trang đó.
 • Nhấp vào  bên dưới ảnh bìa.
 • Nếu bạn báo cáo Trang, hãy chọn Tìm hỗ trợ hoặc báo cáo Trang. Nếu bạn báo cáo trang cá nhân, hãy chọn Tìm hỗ trợ hoặc báo cáo trang cá nhân.
 • Làm theo hướng dẫn trên màn hình để gửi báo cáo về vấn đề mạo danh.
Bạn có thể báo cáo tài khoản Facebook mạo danh bằng cách điền vào mẫu.
Lưu ý: Bạn cũng có thể báo cáo tài khoản mạo danh trong Messenger. Tìm hiểu cách báo cáo ai đó giả danh bạn hoặc người khác trong Messenger.
Làm cách nào để yêu cầu thông tin về dòng thời gian mạo danh tôi trên Facebook?
Nếu muốn yêu cầu bản sao của dữ liệu đăng lên tài khoản mạo danh bạn, trước tiên, bạn nên liên hệ với luật sư hoặc cơ quan hành pháp tại địa phương mình và thảo luận vấn đề này với họ.
Nếu quyết định khiếu kiện, bạn nên yêu cầu luật sư hoặc viên chức cơ quan đó xem lại nguyên tắc hoạt động của chúng tôi và liên hệ với chúng tôi bằng cách làm theo hướng dẫn nêu tại đó. Sau khi họ liên hệ, chúng tôi có thể trao đổi với họ về vấn đề này. Lưu ý rằng có những trường hợp chúng tôi không thể truy xuất thông tin bạn yêu cầu do hạn chế về kỹ thuật.
Tìm hiểu cách báo cáo tài khoản mạo danh bạn.
Tải khoản giả mạo
Làm cách nào để báo cáo tài khoản Facebook giả?
Tài khoản giả là tài khoản mà ai đó mạo danh một điều gì đó hoặc một người nào đó không tồn tại. Tài khoản giả có thể bao gồm tài khoản cho người, thú cưng, nhân vật nổi tiếng hoặc tổ chức giả mạo hay bịa đặt. Cách báo cáo tài khoản giả:
 • Truy cập trang cá nhân của tài khoản giả.
  • Nếu không tìm thấy, hãy tìm kiếm tên dùng trên trang cá nhân đó hoặc nhờ bạn bè gửi cho bạn liên kết đến trang đó.
 • Nhấp vào  bên dưới ảnh bìa và chọn Tìm hỗ trợ hoặc báo cáo trang cá nhân.
 • Làm theo hướng dẫn trên màn hình để gửi báo cáo về tài khoản giả.
Nếu một tài khoản mạo danh bạn hoặc ai đó bạn biết, bạn có thể tìm hiểu cách báo cáo tài khoản đó vì mạo danh.